Tijdens de begrotingsbehandeling benoemde onze fractievoorzitter dat we als  CDA samen met onze inwoners dingen willen doen en voortdurend denken in kansen en mogelijkheden. ‘Hoe kan het wel’ in plaats van ‘waarom kan het niet”. Juist dat is een van de redenen geweest om me bij het CDA aan te sluiten. Waar ik zelf wel heilig van overtuigd ben, is dat het denken in kansen en mogelijkheden ons allen echt verder brengt. Om een goede afweging te kunnen maken informeren we ons als CDA graag aan de voorkant. Door regelmatig op locatie, bij bedrijven en/of verenigingen te vergaderen door met inwoners te praten krijgen we input die we weer langs de raadsvoorstellen leggen. Als we vragen hebben stellen we die in de raadszaal. Niet om het stellen van vragen zelf (die de ambtelijke organisatie veel tijd kosten) maar om de laatste benodigde informatie te krijgen om te komen tot een afgewogen besluit.

We proberen ons dus zo vroeg mogelijk te informeren maar uiteraard hoeft u niet te wachten tot we voorbij komen en gelukkig doen velen dat ook niet. Graag horen we van u wat er leeft en wat er speelt. Voor een afspraak staan wij altijd open en wij komen graag bij u langs.

John Jenniskens

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.