In mijn vorig stukje in de Hallo heb ik drie uitgangspunten genoemd die mij erg aanspreken. Dat waren: van ratrace naar relaties, van winst naar waarde en van regelzucht naar burgerruimte. Over het derde punt wil ik graag het volgende met u delen.  

Vanuit de overheid worden inwoners van buurten, dorpen en steden gevraagd en uitgedaagd om zelf initiatieven te nemen. In de dorpen van Horst aan de Maas zijn die er volop; waardevol en van groot tot klein. Er worden blauwdrukken gemaakt voor de toekomst van onze 16 dorpen. Verenigingen verenigen zich en werken samen om toekomstperspectief en dus bestaansrecht te creëren. Ik denk dat Horst aan de Maas wat initiatieven betreft bovengemiddeld actief is. Daar kunnen en mogen we als gemeenschap echt trots op zijn.

Wat we horen van initiatiefnemers, is dat de gesprekken met de gemeente vaker stroef verlopen en soms frustraties opleveren. Hierdoor wordt het enthousiasme behoorlijk op de proef gesteld en soms zelfs de kop in gedrukt. Blijkbaar zijn we er, ondanks de inspanningen binnen de gemeentelijke organisatie, nog niet voldoende in geslaagd om de burgerruimte te creëren die nodig is om initiatiefnemers enthousiast te houden en optimaal te faciliteren bij het initiatief. Wat we ons realiseren is dat niet alle initiatieven kansrijk zijn. Hier is duidelijk zijn vanuit de gemeente en beargumenteerd nee durven zeggen een mogelijke oplossing. Als CDA zetten we ons in voor duidelijkheid richting initiatiefnemers en voor voldoende burgerruimte, zodat de uitgesproken en goede intenties in samenwerking met de gemeente daadwerkelijk in praktijk worden gebracht.

Eric Brouwers

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.