De tijd van een ‘ouderwets’ coalitieakkoord lijkt voorbij in Horst aan de Maas. De komende weken krijgt de voltallige raad de mogelijkheid om het college ‘aan de voorkant’ hun ideeën mee te geven voor de bestuursperiode 2022-2026. Een hoopvolle ontwikkeling.

Het is een bekend politiek gebruik: na de verkiezingen mogen alle gekozen partijen hun zegje doen bij een informateur, en daarna gaat een samenwerkende meerderheid (de coalitie) er met de buit vandoor: Ze vormen een coalitieakkoord waarin het college van B&W haar plannen voor de bestuursperiode vastlegt.

In Horst aan de Maas proberen we dat nu anders te doen. Er is wel sprake van een coalitie, maar het akkoord dat zij gesloten hebben is een akkoord op hoofdlijnen. Dat wil zeggen dat er weinig concrete afspraken zijn gemaakt in dit akkoord zodat er ruimte blijft voor een brede invulling van de plannen van het college. De komende weken krijgt dit gestalte. Het college gaat in gesprek met de raad over de invulling van hun plannen voor de bestuursperiode 2022-2026.

Zijn alle partijen het dan over alles eens? Nee. Maar we waarborgen wel dat iedereen meepraat en waar mogelijk meedoet. Deze nieuwe vorm van politieke samenwerking zal zich moeten bewijzen, want het is een feit dat niet iedereen dezelfde opvattingen heeft. Wat deze werkwijze wel laat zien, is dat we in Horst aan de Maas serieus werken aan beter lokaal bestuur waarin zoveel mogelijk inwoners zich kunnen herkennen.  

Roel van Leendert

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.