Vorige week hebben we als raad een eerste stap gezet in de herijking van het beleid rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. In een themabijeenkomst kwamen een aantal sprekers aan het woord, waarbij het die avond met name ging over shortstay. Ofwel huisvesting van arbeidsmigranten die hier voor een korte duur wonen en werken maar niet de intentie hebben zich hier te vestigen. Naast de shortstay kennen we ook de longstay. Dit betreft de groep arbeidsmigranten die hier gekomen is om te wonen en te werken en uiteindelijk ook hier wil blijven. Zij willen integreren en zullen ook moeten investeren om hier een mooie toekomst op te kunnen bouwen. Daarbij is wonen op een van de kernen van Horst aan de Maas onder andere dan ook een logisch te nemen stap.

Om tegemoet te komen aan de grote behoefte, of anders gezegd op dit moment de noodzaak, zien we dat een aantal initiatieven rondom huisvesting van arbeidsmigranten voor shortstay zich aandient. Als CDA zien we hier kansen liggen waarbij zeker ook voorwaarden geformuleerd  moeten worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan veiligheid en voorzieningen, maar ook aan  informatievoorziening, beheer en huismeesterschap. De dialoog met de omgeving, waarbij omwonenden de gelegenheid krijgen input te leveren maar ook hun zorgen moeten kunnen delen. Het gaat in deze om maatwerk en als gemeente ben je aan zet knopen door te hakken, waarbij ieder zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen. Ik zie het dan ook als een van de uitdagingen waar we met z’n allen voor staan, waarbij we natuurlijk ook  graag uw mening horen.

 

Loes Wijnhoven

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.