Onze jeugd, iedereen is het er over eens dat de jeugd de toekomst heeft en dat we moeten zorgen dat zij in een veilige en verantwoord uitdagende omgeving op kunnen groeien. Mooi op papier maar hoe gaat dat in de realiteit? Het is bekend dat jeugd die zich verveelt eerder overlast veroorzaakt en/of vernielingen aanricht. Maar hoe zorgen we dan dat deze jeugd, buiten school, iets om handen heeft? Sportclubs en (jeugd)verenigingen zijn een onmisbare factor. Maar ook de buitenruimte speelt een belangrijke rol. Ik hoor in mijn omgeving dat er genoeg initiatieven zijn om een nieuwe speelplek te willen realiseren maar dat het door teveel regels, enorme kosten en onduidelijkheid niet van de grond komt.

Onze gemeente gaat de komende vier jaar aan de slag met het IJslands preventiemodel: “Centraal staat het versterken van factoren die een positieve invloed hebben op het welzijn en de gezondheid van de jongeren, zoals het gezin, leeftijdsgenoten, school en vrije tijd. Een voorbeeld hierbij is het zorgen voor leuke en zinvolle activiteiten, zodat jongeren zich niet gaan vervelen.” Dan is de gemeente toch ook aan zet om te zorgen voor voldoende beweegruimte?

Blij verrast las ik afgelopen weekend dat het college van B&W nieuwe randvoorwaarden opgesteld heeft om af te kunnen wijken van het Warenwetbesluit Attractie-, Speeltoestellen (WAS) en het daarmee voor inwonersinitiatieven eenvoudiger maakt om zo’n nieuwe natuurlijke speelplek te creëren. Een geweldig besluit om kinderen te stimuleren en hun creativiteit te prikkelen!

Loes van den Eijnden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.