Toen ik mij onlangs ging voorbereiden op de raadsthemavergadering van 10-1, las ik een artikel met als titel “Raadslid in een doe-democratie”. Een fantastische titel voor iemand die dingen wil DOEN.  Het gaat over je rol als raadslid, in een veranderende maatschappij waarbij inderdaad (daar is ie weer), de burger meer en meer zelf de handdoek(en) oppakt. De rol die gevraagd wordt in de toekomst wordt anders. Op dit moment vaak kaderstellend en controlerend. Als ik kijk naar onze raad en mijn CDA-fractie, dan zitten die kwaliteiten er volop. Maar als ik dan lees dat raadsleden steeds meer spelverdelers, verbinders en visionairs met een inhoudelijk verhaal moeten zijn en een meer faciliterende rol moeten pakken, dan denk ik dat we op dat vlak best kritischer op elkaar mogen zijn. Ikzelf denk graag in grote lijnen en mogelijkheden. Ik ben blij dat ik collega’s heb die juist de getallen,de komma’s en de kaders wat boeiender vinden, want zo kun je samen toch een ontzettend goed team vormen waarbij diverse rollen vervuld worden die ook nodig zijn in de taken en opdrachten die we mee hebben gekregen van onze kiezers. Het is een erg boeiend proces waarbij we allemaal moeten schakelen als raadslid van nu en in de toekomst. Eén ding staat voor mij altijd voorop en dat is dat we de dingen DOEN en uitvoeren, en ja die zullen echt wel door andere mensen gecontroleerd worden binnen de gestelde kaders…… 

Alex Janssen, raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.