Eind vorig jaar zijn er verspreid over de gemeente 3 woonavonden georganiseerd. Vanuit de  bijeenkomst in Swolgen is een groep van 22 vastberaden jongeren aan de slag gegaan om woningbouw in Lottum gerealiseerd te krijgen.   

Op donderdag 20 februari is er een rondgang door Lottum georganiseerd en zijn 3 plekken bekeken die mogelijk in aanmerking komen voor het bouwen van woningen. Wethouder Rudy Tegels was op uitnodiging van de groep aanwezig. Ook hij trotseerde de regen en de wind die avond. Vanuit een eerder overleg zijn de kansrijke plekken in kaart gebracht in Lottum. Na de rondgang vond in de Smetenhof een door de initiatiefnemers georganiseerde interactieve sessie plaats met als doel om de individuele behoeftes te peilen. Een van de vragen was bijvoorbeeld kopen of huren. Ook voor de jeugd geldt: bouwen naar behoefte! De 22 aanwezigen hebben actief deelgenomen aan de sessie waardoor wethouder Tegels een goed beeld heeft gekregen van de wensen van de Lottumse jeugd op woongebied. Wat bij de jongeren speelt is ook een uitdaging voor de senioren in Lottum. Het is dan ook de wens van wethouder Tegels om eenzelfde bijeenkomst te organiseren voor de senioren in Lottum. Er is die avond afgesproken dat hiervoor het initiatief genomen wordt vanuit de aanwezige afvaardiging van de dorpsraad.  

Een klein groepje vanuit de aanwezige jongeren heeft spontaan aangegeven de kar te gaan trekken.  Al met al prachtig om te zien dat de jeugd dit initiatief neemt in Lottum.

 

Eric Brouwers, Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.