Afgelopen dinsdag is het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Horst aan de Maas vastgesteld.

Hiermee kunnen wij een bijdrage leveren aan een vitale gemeenschap waarin iedereen mag meedoen en gebruik kan maken van een toegankelijk en laagdrempelig kunst- en cultuuraanbod. Er zijn 3 programmalijnen beschreven:

-      Cultuur ontdekken en ontwikkelen; aansluiting bij cultuur en muziekeducatie in onderwijs en versterken samenwerking;

-      Gröts op ôzze cultuur; het podium geven aan kunst en cultuur, lokaal talent en ondersteunen van initiatieven;

-      Cultuur doet, ontmoet en werkt; kunst en cultuur inzetten als middel om te komen tot een gezonde en zelfredzame samenleving.

Hoe doen we dit: door het beschikbaar stellen van subsidies, informatie verstrekken over (financiële) mogelijkheden bij andere partijen/overheden, bieden van verenigingsondersteuning, ruimte geven aan ontwikkeling van kunst en cultuur, investeren in gebouwen en accommodaties, en het lokale veld (waaronder het kunst- en cultuurplatform ZEEN) hierbij te betrekken.

Want daar zit de kennis en de expertise. Ook voor wat betreft kunstvraagstukken en ontwikkeling lokaal talent w.o. ook kunstenaars wordt met het lokale veld geschakeld. De gemeente faciliteert en verbindt en legt de contacten over en weer. Dit doen we door inschakeling van een cultuurconsulent. Stichtingen, verenigingen en kunstenaars kunnen aanspraak maken op ondersteuning door deze cultuurconsulent.

Al met al kunnen we samen werken aan die vitale gemeenschap waarbij kunst en cultuur door zowel professionals als amateurs hier een bijdrage aan kunnen leveren, dit kunnen stimuleren en daardoor toegankelijk kunnen maken voor iedereen.

Annemie Craenmehr-Hesen

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.