Onlangs hebben we met een delegatie uit de gemeenteraad, vergezeld van een wethouder, ambtenaren en inwoners uit de wijken, een wandeling gemaakt door de Mussenbuurt, In de Riet en de Norbertusparochie. Deze wijken zijn gerealiseerd vanaf de jaren 60. Wijken waar destijds veel woningen in de sociale huursector werden gebouwd om aan de woningbehoefte in Horst tegemoet te komen.

Deze drie wijken hebben aangegeven dat men de handen ineen wil slaan om zich sterk te maken voor een hechtere buurt en de leefbaarheid te vergroten. Uit een door de wijken georganiseerde bijeenkomst met allerlei instanties zoals de woningstichting, de gemeente, Synthese etc. werd geconcludeerd dat we allemaal samen verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de leefbaarheid. Daarvoor staat niet één instantie aan de lat. De gemeente, in de persoon van wethouder Bouten, heeft samen met Wonen Limburg vervolgens gesprekken gevoerd in de wijken met de inwoners en gevraagd wat vanuit de gemeente bijgedragen kan worden om de leefbaarheid te vergroten.

Met kleine aanpassingen los je vaak al grote ergernissen op. Bijvoorbeeld met bewustwordingsacties om afvaldumpingen op bepaalde plekken te voorkomen. En we hebben tijdens de wandeling gezien dat dat helpt. Maar ook vanuit de wijken zelf komen initiatieven. Onder de streep is de conclusie dat leefbaarheid iets is van ons allemaal. Praten met elkaar, elkaar beter leren kennen, op een respectvolle wijze met elkaar omgaan zijn daarvoor de ingrediënten. De verbinding leggen tussen de fysieke en sociale leefomgeving en hier waar nodig verbeteringen in aanbrengen kan al veel betekenen voor diezelfde omgeving. Samen met de wijkcomités en de inwoners van de wijken zijn we op de goede weg. Houden zo!

Annemie Craenmehr-Hesen

Raadslid CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.