Volgende week spreekt de gemeenteraad ‘opiniërend’ over het inpassen van het thema Intensieve Veehouderij in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied van onze gemeente. Eigenlijk is de vraagstelling simpel: waar in ons buitengebied bieden we ruimte aan veehouderijen en welke eisen en voorwaarden stellen we daar aan? En waar geven we de natuur de ruimte? Alhoewel Horst aan de Maas een relatief kleine veestapel heeft, spelen er wel enkele grootschalige ontwikkelingen, die leiden tot zorgen over de gevolgen voor volksgezondheid en milieu.

In de praktijk is het debat over intensieve veehouderij daarom verre van simpel. Emoties lopen vaak hoog op. Het CDA wil bij de kern blijven: wettelijke eisen en voorwaarden om volksgezondheid en milieu te beschermen. Daar moeten veehouders zich aan houden. Over de keuze van ondernemers voor grootschalige of kleinschalige bedrijvigheid, gaan wij als raad niet. Dat is aan de markt. We moeten ook de voordelen van grootschaligheid willen zien. Vroeger was iedereen boer. Doordat de agrarische sector is gaan mechaniseren en specialiseren, is zij vandaag de dag in staat om heel efficiënt goed en veilig voedsel te produceren. Ten opzichte van vroeger hebben we nog maar een beperkt aantal boeren nodig. De rest van onze samenleving kan daardoor andere keuzes maken, en toch over voldoende en betaalbaar voedsel beschikken. In de huidige onrustige wereld geen overbodige luxe.

 

Henk Weijs

CDA-fractie Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.