Bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad in 2018 hebben wij ons voorgenomen om binnen een jaar alle kerkdorpen te bezoeken. Tijdens deze bezoeken kan het dorp laten zien waar ze voor staan en welke ambities ze hebben en welke uitdagingen er liggen.

Tijdens het bezoek aan Griendtsveen werd duidelijk dat dit ook een levendige kern is met heel wat vrijwilligers die veel dingen graag zelf oppakken. Zoals de aanpassingen aan hun gemeenschapshuis en de plannen voor een zonneweide op het voormalige voetbal terrein. Maar er werd ook aandacht gevraagd voor de problemen rondom bijv. de vernatting van de Peel. Het waterpeil wordt dermate verhoogd dat planten snel kapotgaan, tuinen weg zakken en huizen gaan scheuren. Uiteraard een enorm probleem waar de inwoners zelf al lange tijd flink mee bezig zijn. Er werd dan ook gevraagd of de gemeenteraad hier iets in kan betekenen. Er staat dan ook een afspraak gepland om hier te gaan kijken en ons te laten uitleggen wat er aan de hand is. In de tussentijd heb ik van meer mensen in de omgeving van de Peel vernomen dat er problemen zijn met grondverzakkingen, door vernatting dan wel verdroging. Als volksvertegenwoordiger wil ik een luisterend oor bieden aan mensen die problemen ervaren door de waterstanden van de Peel, en wil ik (via het college) de betrokken/verantwoordelijke instanties (Provincie, Rijk en Waterschappen) wijzen op hun verantwoordelijkheid om schades aan woningen, tuinen e.d. te voorkomen.

Frenk Peeters

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.