Op dinsdag 2 juni ben ik (weer) geïnstalleerd als raadslid voor het CDA. Ik neem de plaats in van Danny van Hees die onlangs naar Amsterdam is verhuisd. Van 2 november 2016 tot april 2018 zat ik ook al in de raad als vervanger van Hay Emonts. Bij de laatste raadsverkiezing had ik tot mijn teleurstelling net te weinig stemmen om in de raad te komen. Ik vind het prettig om nu weer mijn steentje te kunnen bijdragen.

Ondanks het feit dat ik niet helemaal nieuw ben stel ik me graag even nader voor.

Ik ben 71 jaar geleden geboren in Arcen. Na mijn opleiding ben ik in dienst gegaan bij de Rabobank. Daar heb ik 41 jaar gewerkt als financieel adviseur particulieren. Ik woon samen met mijn echtgenote in Meerlo. Wij hebben drie volwassen kinderen en vijf kleinkinderen. Ik ben een fanatiek wandelaar en fietser.

Ik voel mij betrokken bij de samenleving en heb vanaf mijn jeugd altijd al bestuursfuncties vervuld. Politieke ervaring heb ik opgedaan in de dorpsraad van Oirlo, als bestuurslid van de voormalige CDA-afdeling  Meerlo –Wanssum en als lid van de raadscommissies financiën en samenleving in die gemeente. Sinds 2010 ben ik actief steunlid van het CDA in Horst aan de Maas. Op dit moment ben ik nog penningmeester van de KBO Sint Goar in Meerlo.                                                                                        Voor mij zijn de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de kleine kernen belangrijk. Speciale aandacht dient daarbij naar mijn idee uit te gaan naar de ouderen. Mijn Ideaal is dat ouderen vitaal, actief en zelfstandig in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. De ‘Zilveren generatie ‘vormt een waardevolle, onmisbare schakel in onze samenleving. Dit houdt ook in dat mensen die nu misschien te ruim wonen, zelf zouden moeten kiezen om een levensloopbestendige woning te bouwen en niet te wachten op de gemeenschap.

Henk Peters

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.