Deze week hebben we een themabijeenkomst over de omgevingsvisie.

Dit zal een belangrijk document van de omgevingswet worden samen met het omgevingsplan. De invoering van de omgevingswet is landelijk overigens weer met een half jaar uitgesteld en is nu voor zien voor 1 juli 2022. Het doel van de omgevingswet is het vereenvoudigen van de wetgeving. Zo zijn er nu nog 26 omgevingswetten 60 algemene maatregels van bestuur (AMVB) en 75 ministeriële regelingen, deze wil men terugbrengen naar 1 wet 4 AMVB en 1 omgevingsregeling. Ook wordt de ruimte voor maatwerk beter geregeld. Dit alles om de fysieke leefomgeving beter te beschermen maar ook beter te benutten.

Het omgevingsgesprek en burgerparticipatie zijn hierbij erg belangrijk. Ook bij de omgevingsvisie is dat erg belangrijk, wanneer u de gelegenheid krijgt hierover mee te praten doe dat dan vooral. Een ander voordeel van de nieuwe wet is het verkorten van de procedure tot standaard 8 weken (met uitloop voor complexe zaken), vooral de kortere doorlooptijd met goed gedragen plannen vinden we als CDA erg belangrijk.

Het wordt voor een initiatiefnemer belangrijk om zo vroeg mogelijk in het traject de omgeving en belanghebbenden bij het initiatief te betrekken om zo via co creatie een zo goed mogelijk plan te krijgen voor iedereen in de leefomgeving. Voor de omgevingsvisie krijgen de gemeenten tot 2025 de tijd, voor het omgevingsplan en de rest van de implementatie tot 2030.

Al met al een hele verandering die nog veel impact en werk met zich mee zal brengen. Heeft u vragen of opmerkingen meldt het vooral.

Sjaak Jenniskens

Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.