Als CDA zijn wij gewend om het hele jaar door met mensen, verenigingen en bedrijven in contact te blijven. Wij proberen dat altijd op een proactieve manier te doen. Soms doen we dat juist met een apolitiek karakter zoals het gespreksplatform Vur Oow. Wij beseffen ons maar al te goed dat voor veel mensen politiek niet altijd even hip is en wellicht ook vaak als saai gezien wordt. Dat is het absoluut niet! Onze fractie bestaat uit een heel kleurrijk gezelschap van mensen van verschillende komaf en allen met een andere expertise. Eigenlijk een mooie afspiegeling van onze samenleving. Wij proberen op vele manieren met mensen in contact te komen en te blijven. Zoals bijvoorbeeld in december nog met het rondbrengen van onze oliebollen naar verschillende verzorgingshuizen. Dit levert altijd leuke gesprekken en inzichten op, die wij weer mee nemen in onze visie en besluitvorming. Ik noem dat voor mezelf politiek ondernemen.

Maar wat ook leuk is, is dat wij als CDA een initiatief hebben opgezet met de naam “Ondernemen MET Politiek”. Waarom? Omdat ondernemers signalen geven dat men daar behoefte aan heeft. Ook voor ondernemers willen we toegankelijk en bereikbaar blijven en samen verbeterpunten, visies met elkaar delen waar ondernemers met het ondernemen tegenaan lopen. Het moet juist zo zijn, dat iedereen verder komt met de politiek. Onze eerste bijeenkomst dit jaar is op woensdag 30 januari bij Equestrian Parc de Peelbergen vanaf 19.30 uur. Wij zorgen voor interessante sprekers binnen en buiten de politiek. Dus ondernemers in Horst ad Maas, een mailtje naar ondernemenmetpolitiek@cda-hadm.nl en onderneem met ons mee!! Want onze overtuiging is dat je verder komt met de politiek, zeker met het CDA !!

Alex Janssen

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.