De laatste raadsvergadering heb ik gebruik gemaakt van het spreekrecht voor raadsleden om het college op te roepen met het vergunningsproces aan de slag te gaan. Helaas komt het te vaak voor dat een vergunning traject zo lang duurt dat deze pas enkele dagen vóór het evenement wordt afgegeven. Dit kan anders.

Veel vrijwilligers zijn elk jaar op de been om iets  te organiseren voor onze gemeenschap. Energie die onbetaalbaar is en verbindingen legt voor het leven. Het gemeenschapsdenken is groot in Horst aan de Maas, zowel onder ouderen als jongeren. Tijdens ons bezoek aan de kernen hebben we als raad kennisgenomen van een aantal van deze initiatieven. Naar ons inzicht initiatieven die een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid in een dorp. Men staat er niet op te wachten om lang bezig te zijn met het aanvragen van een vergunning en vervolgens het wachten erop. Dit zou anders kunnen door tijdig de vergunning aan te vragen en vanzelfsprekend tijdig een antwoord vanuit de gemeente te ontvangen.

Helaas is dit nog niet altijd het geval. Afgelopen maanden ben ik diverse malen aangesproken over met name de tijd en energie die het kost omtrent een vergunningaanvraag. Laat deze kostbare energie niet verloren gaan en ga samen met organisaties en vrijwilligers aan de slag om dit traject te vereenvoudigen waar dit mogelijk is. Ik heb vertrouwen in het college dat dit in de komende tijd goed neergezet wordt zodat aanvragers en omwonenden op tijd duidelijkheid hebben.

Danny van Hees

Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.