Dit zou zomaar een kop kunnen zijn in een krant van de toekomst, maar is nu zeker nog niet aan de orde als het aan de CDA fractie ligt. In tegenstelling tot een aantal andere fracties zijn we nu nog niet klaar voor het nemen van een beslissing waar en of we een zwembad houden in de gemeente. Daarvoor wordt er gewerkt aan een raadsvoorstel met een aantal opties, we hebben dan duidelijk in beeld wat ons huidige bad kost, wat het kost om het langere tijd open te houden en wat een nieuw zwembad gaat kosten aan jaarlijkse kosten. Op basis van die informatie is het vervolgens mogelijk om een goede afweging te maken, wat ik nu wel zeker weet is dat sluiten van het zwembad het meeste geld bespaard.

Zo zijn er nog een aantal dossiers waar de beeldvorming door sommige verkeerd geschetst wordt. Neem bijvoorbeeld de geurverordening die onlangs is vastgesteld. Hierbij werd door mensen beweerd dat de norm verhoogd is, dit is echter niet het geval. De geurnorm is nu vastgezet op dezelfde hoogte als voorheen in beleid vastlag. Als de geurnorm wel verlaagd was had dit overigens ook geen invloed gehad op de bestaande situaties, deze blijven de vergunde norm houden. Wat ons betreft gaan we eerst de visie veehouderij vaststellen na een goede dialoog om vervolgens aan de hand hiervan een nieuwe geurverordening met mogelijke aangepaste normen vast te stellen. Ik hoop dat er bij het vaststellen van de visie veehouderij voldoende duidelijk is hoe de veehouderij zich gaat ontwikkelen na alle saneringsrondes. Dit zijn een van de vele onderwerpen die na de vakantie worden opgepakt, hebt u vragen of opmerkingen meldt ze bij ons!

Wij wensen iedereen een fijne veilige vakantie toe dat iedereen weer bijgetankt aan het tweede halfjaar kan beginnen.

Sjaak Jenniskens

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.