Enkele weken geleden is gestart met de verwijdering van asbestdaken en aanbrengen adequate dakbedekking op de seniorenwoningen in Hof te Berkel.

Daarbij zijn een groot aantal parkeerplaatsen gebruikt voor o.a. de opslag van materialen etc.

Een groot deel van de parkeergelegenheid is daardoor niet gebruikt kunnen worden door de bewoners aldaar en zij hebben gebruik gemaakt van parkeergelegenheid elders rondom c.c. ’t Gasthoes.

Vanuit o.a. de ondernemers in het centrum is aangegeven dat klanten, die in het (winkel)centrum moeten zijn, moeilijker een parkeerplaats kunnen vinden. De klus is nagenoeg klaar en dit parkeerprobleem zal voor nu wellicht snel opgelost zijn.

 

Maar…. In het najaar zal worden gestart met de revitalisering van c.c. ’t Gasthoês en omgeving. Dit betekent dat hier bouwverkeer, bouwketen en medewerkers gebruik moeten maken van de parkeervoorzieningen rondom ’t Gasthoes en de omgeving Hof te Berkel.

Het CDA heeft het college verzocht daarom alles in het werk te stellen om de parkeergelegenheid in die omgeving zoveel mogelijk te ontzien en te behouden voor (het groeiend aantal) aanwonenden en winkelend publiek en een goede plek te zoeken voor bouwketen en parkeergelegenheid voor werknemers van bedrijven die werkzaam zullen zijn bij het Gasthoes en omgeving. Ook hebben wij het college verzocht t.b.v.  de te nemen maatregelen hierover met betrokken aanwonenden en centrummanagement afstemming te zoeken.

 

 

Annemie Craenmehr-Hesen

Raadslid CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.