Het Actieplan Sociaal Domein is laatstelijk in een themabijeenkomst toegelicht. Een Actieplan om de begrotingstekorten in het Sociaal Domein terug te dringen, zodat de zorg nu en straks betaalbaar blijft. Dit Actieplan bevat meerdere acties. Een van de acties is het voornemen om samen te werken met huisartsen rond verwijzingen naar (voornamelijk) jeugd-GGZ. De bedoeling is dat de huisarts verwijst naar een professional jeugd-GGZ die eerste brede vraagverheldering uitvoert en zelf kan behandelen. Daardoor kan het aantal verwijzingen naar specialistische (duurdere) jeugd-GGZ afnemen.

De CDA fractie heeft al eerder voorgesteld aan het college om te onderzoeken of implementatie van een praktijkondersteuner GGZ-jeugd bij de huisartsen mogelijk was. Dit gezien de ervaringen met deze werkwijze in andere gemeenten. We zijn dan ook heel content dat het college hiermee aan de slag is gegaan en dat er nu met twee huisartsenpraktijken hierover afspraken zijn gemaakt.

Door goede samenwerking krijgen kinderen tijdig de juiste jeugdhulp en worden niet onnodig doorverwezen. In meerdere gemeenten is deze vorm van ondersteuning bij de huisartsen al zeer succesvol gebleken. We hopen dan ook dat in Horst aan de Maas meerdere huisartsen hierbij zullen aansluiten.

In het verlengde daarvan zou het ook het onderzoeken waard zijn om op scholen structureel een jeugdpsycholoog in te zetten. Scholen zijn een centraal knooppunt in het welzijn van kinderen en jongeren. Deze vorm van hulpverlening kan eveneens  drempelverlagend werken en meer specialistische jeugdhulp voorkomen. Ook dit hebben we het college meegegeven.

Annemie Craenmehr-Hesen

CDA Horst aan de Maas

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.