Waarom zit jij eigenlijk in de politiek? Dat is een vraag die ik regelmatig mag beantwoorden. Dan is mijn eerste reactie altijd: “Omdat ik MENSEN leuk vind ”. Vaak komen dan al snel de “ja maar ’s” over de tafel. Maar ik meen dat oprecht. Het is een voorrecht om als volksvertegenwoordiger gekozen te worden door MENSEN. Zeker als je dat met een team als het CDA mag doen die in alle kernen in onze gemeente tussen de MENSEN staan.  En als je van MENSEN houdt, dan maak je in het politieke speelveld altijd keuzes die MENSEN aangaan. Dat doe je als MENS. En ja we hebben te maken met bestemmingsplannen, vergunningen, kaders, begrotingen, nota’s, startnotities, etc. etc. Dat klinkt allemaal weinig menselijk, hoor ik u denken…. Dat klopt, en daarom is het als volksvertegenwoordiger zo belangrijk om het gevoel van de MENSEN door te laten klinken en soms gewoon eens te denken als je een stuk mag beoordelen “wat vinden de mensen er nou van”. En dan merk ik vaak dat er maar weinig zaken in de regionale politiek zijn, waarbij die menselijkheid niet terugkomt. We zijn allemaal mensen die naar eer en geweten een juiste afweging en beslissing hebben gemaakt tijdens het raadswerk in het belang van onze gemeente. En dat doen wij als CDA op voor ons een waardige, betrokken en menselijke manier. Schreeuwen aan de zijkant, zal best menselijk zijn, maar dat is niet onze stijl. En het mooie van de mensen in onze gemeente Horst aan de Maas, die vinden dat gelukkig ook. Daarom een compliment en waardering voor u allen, dat velen op ons gestemd hebt……. als MENS !

Alex Janssen, raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.