Samen met CDA Venlo en Venray heeft de CDA Horst aan de Maas tijdens de Hiltho in een daarvoor ingerichte stand een groot aantal bezoekers aangesproken met een concrete vraag.
Hen werd gevraagd of ze bereid waren fictief € 300.000,- (3 x biljet van € 100.000,-) te verdelen over onderwerpen waar gemeenten (mede) verantwoordelijk voor zijn. Deze onderwerpen waren veiligheid, milieu, cultuur, duurzaamheid, werk, sport, zorg, natuur, welzijn, wonen, toerisme en overig.
In totaal hebben, verdeeld over 5 dagen, 2749 bezoekers meegedaan aan deze enquête. Een succes dus. Met de meeste bezoekers zijn daaruit ook interessante gesprekken voortgekomen over het waarom of ook waarom niet aan bepaalde onderwerpen specifiek een of geen bedrag werd gegeven.
Uit deze enquête bleek dat het merendeel van de bezoekers het onderwerp zorg (2228) als meest belangrijk achtte. Veiligheid (1176) en welzijn (786) kwamen als 2e en 3e  naar voren. Werk “scoorde” 702 biljetten, wonen  600, milieu 577, natuur 564, duurzaamheid 485, sport 483, cultuur 285, toerisme 169 en overig 192. Die laatste categorie moeten we nog analyseren, maar we zien dat zorg, welzijn en veiligheid de items zijn die bij de bezoekers het meeste leefden. Opvallend was ook dat, en dat bleek uit de gesprekken, deze onderwerpen bij alle leeftijdsgroepen specifiek naar voren kwamen.

De resultaten spreken voor zich en daarmee kunnen we verder. Verder in ons werk als politieke partij, als raadslid en in ons verkiezingsprogramma.

Wij danken alle deelnemers aan deze enquête en de goede gesprekken die daaruit zijn voortgevloeid.

Annemie Craenmehr,
CDA raadslid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.