Medio 2015 is de gemeente aan de slag gegaan met het accommodatiebeleid. Een traject waarbij mensen in de verschillende kernen zelf aan het werk zijn gezet om een soort van blauwdruk te maken van  hun kern over 10 à 15 jaar. Hoe ziet men het verenigingsleven dan en wat voor accommodaties zijn daarvoor nog nodig, gegeven dat ledenaantallen terug gaan lopen, kaderleden steeds moeilijker te krijgen zijn en mensen meer en meer individualistisch aan de slag zijn. En wat is nog meer van belang voor de leefbaarheid? Op z’n minst een gemeenschapshuis om mekaar te ontmoeten, maar ook bijvoorbeeld het belang van een school in de kern. Welke positie neemt de kerk in, kan deze behouden blijven of multifunctioneler ingezet worden. Allemaal vragen die gaandeweg het proces de revue gepasseerd zijn.

Het is buitengewoon waardevol te zien wat er op dit moment gebeurd in de kernen. Men weet mekaar beter dan ooit te vinden, durft samen anders naar de toekomst te kijken,  deelt met mekaar wat je als vereniging doet. Handen worden in mekaar geslagen, maar er is ook realiteitszin en we beseffen samen dat het niet meer ieder voor zich kan zijn maar dat je samen verder komt. Accommodaties zijn hierbij geen doel op zich maar dienen als  middel. Het is goed dat we als raad dadelijk een beeld hebben gemeente breed. De stip op de horizon kan daarmee gezet worden en knelpunten wat betreft accommodaties kunnen in de tijd weggezet worden. Dat dit een uitdaging is hoef ik u niet te vertellen en als CDA blijven we dan ook graag in gesprek met u hierover.

Loes Wijnhoven

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.