De afgelopen vier jaar heb ik als lid van de Provinciale Staten mogen ervaren dat je vanuit de provincie veel voor mensen kunt betekenen. De komende periode wil ik dit werk graag voortzetten. Er zijn voor mensen, weten wat er speelt en mensen helpen met het beantwoorden van hun vragen, daar ligt voor mij de uitdaging in de politiek. Voorop staat dat ik voor iedereen makkelijk bereikbaar wil zijn (06 – 5363 6620 / info@rudytegels.nl). 

Mijn speerpunten voor de komende jaren zijn:

1)      Levendige dorpskernen. Het is belangrijk dat we in samenwerking met de inwoners kijken wat er nodig is in een dorp. Daarbij investeren we ook in kleine kernen. Het aanjagen van initiatieven is iets waar de provincie een rol in kan spelen.

2)      Bloeiende verenigingen. Zelf ervaar ik hoe mooi het is om vanuit een vereniging iets voor een dorp te mogen organiseren en wat zoiets doet met een dorp! Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar en moeten we met z’n allen koesteren en waarderen waar mogelijk. Hier zie ik ook zeker een taak voor de provincie.

3)      Een goed ondernemersklimaat. Voor voldoende, gevarieerde werkgelegenheid zijn ondernemers cruciaal. Het is belangrijk dat we het ondernemersklimaat versterken.

4)      Verduurzamen met verstand. Dit is een thema waar we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, zeker ook voor de generaties na ons. Het is echter wel belangrijk dat we maatregelen gaan nemen die haalbaar en betaalbaar zijn. 

Betrokken en oprecht, doen wat je zegt. Daar sta ik voor!

Rudy Tegels,

CDA, nummer 4

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.