Zelden zal een uitspraak van de Raad van State zo’n grote gevolgen hebben gehad als recente uitspraak over stikstof. Alleen in Limburg betekende dit dat 1.600 projecten stilgelegd werden. Van grote woningbouwprojecten tot het aanleggen van wegen en van nieuwbouw van stallen tot uitbreiding van bedrijven op industrieterreinen. Dit alles om kwetsbare natuur meer te beschermen.

De insteek van de provincie is dat we praktisch blijven denken bij het zoeken naar oplossingsrichtingen. Laten we vooropstellen dat stikstof een onschuldig gas is, de lucht die we inademen bestaat namelijk voor 78% uit stikstof. Van belang is dat we de discussie blijven voeren op basis van feitelijkheden. Na het besluit in de ministerraad afgelopen vrijdag is er voor de korte termijn duidelijkheid gekomen. In Limburg starten we daarom binnen 14 dagen weer met het verlenen van vergunningen, daarbij de kanttekening dat elke ontwikkeling leidt tot een reductie van ammoniak. Het kabinet heeft daarnaast maatregelen aangekondigd zoals het verlagen van de snelheid op snelwegen en het opkopen van verouderde stallen in de buurt van kwetsbare natuur. 

Op lange termijn wordt gekeken of de systematiek die gehanteerd wordt correct is. We stellen immers als land vele strengere eisen dan onze buurlanden daar waar het gaat om het beschermen van onze natuur. Bovendien werken we bij het verlenen van vergunningen nog altijd op basis van berekeningen van computermodellen in plaats van echte metingen. De techniek is zo ver dat we kunnen meten hoeveel stikstof er daadwerkelijk in de natuur terecht komt. ‘Meten is weten’ is ook hier de basis van de oplossing. Bij die metingen dient dan ook alles meegenomen te worden, dus ook bijvoorbeeld de uitstoot van de luchtvaart. Gaan we nog een stap verder dan dienen we ook naar ons zelf te kijken. Want de uitstoot die mensen zelf veroorzaken is tot nu toe nog geen onderwerp van gesprek!

Rudy Tegels

Statenlid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.