Op zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau maken we ons terecht zorgen over kosten in de zorgsector. Waarbij we iedere  inwoner die een hulpvraag heeft graag de  zorg willen leveren die noodzakelijk is om de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te maken of te behouden. Zo kwam de zorg ook afgelopen zaterdag aan de orde tijdens het regionaal CDA overleg, waar naast onze nieuwe minister van BZK Raymond Knops, gedeputeerde Ger Koopmans en de voorgedragen nieuwe burgemeester Bob Vostermans, vele bestuurders en (burger)raadsleden uit Noord-Limburg  aanwezig waren. Het staat voor ons buiten kijf om te tornen aan de zorg, maar wat doen we er zelf aan om de kosten of gebruik van zorg te beperken. Maar ook de vraag hoe we de zorg organiseren is een punt van discussie, laat staan hoe beperken we de overhead in deze sector, zodat er meer financiële ruimte is voor de mensen op de werkvloer. Dus laten we er met z’n allen zuinig op zijn en de sector een boost geven zodat er ook weer meer mensen oprecht geïnteresseerd worden in de zorg tegen een goede beloning.

Groet,

Pieter Coumans

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.