Binnen de gemeente wordt er op dit moment ijverig gewerkt aan het opknappen van onze wegen. In bijna iedere kern staan wel borden met omleidingen. Dit geeft even wat overlast, maar daar krijgen we een kwalitatief goed wegennet voor terug. Tijdens de bouwvak staan deze werkzaamheden 3 weken stil. Niet alleen de wegwerkers hebben vakantie. Ook de gemeenteraad heeft, zoals dat zo mooi heet, zomerreces. De vakantieperiode is een goed moment van reflectie en een moment om even terug te kijken op de afgelopen periode. Vakantie is ook een tijd van afstand nemen. Even weg van de hectiek van alledag. Op de achtergrond gaat het werk van een raadslid vaak gewoon door. Wel op een lager pitje doordat er in de zomervakantie geen raadsvergaderingen zijn. De wereld om ons heen staat in de vakantie niet stil. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers die een deel van hun vakantie inzetten om een bijdrage te leveren aan jeugdvakantiewerk of andere vrijwilligersprojecten. Vanuit  het CDA veel respect voor de mensen die in hun vrije tijd met veel plezier anderen helpen.  

In Lottum staat het tweejaarlijkse Rozenfestival op de agenda. Ook hier zijn veel vrijwilligers bij betrokken. Bij de opbouw, tijdens het festival en bij het opruimen. Het zijn niet alleen Lottumse vrijwilligers die aan de slag zijn of gaan. Ook vrijwilligers uit andere dorpen in de regio verdienen een centje bij voor hun vereniging. Het thema dit jaar is: ‘Rozen smaken naar meer’. Noteer de datum 10 t/m 13 augustus in je agenda en kom kijken waar vrijwilligers allemaal toe in staat zijn.

 

Eric Brouwers

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.