In onze gemeente is de zoektocht naar gronden voor zonnepanelen en windturbines in volle gang.
Er worden gesprekken gevoerd met omwonende, grondeigenaren en andere belanghebbende.
De eerste resultaten zijn onlangs besproken tijdens de themabijeenkomst van 28 september j.l..
Via https://horstaandemaas.raadsinformatie.nl/ kan de themabijeenkomst teruggekeken worden.

Daar waar je zou verwachten dat er best wel plek zou moeten zijn om grootschalige opwek van elektriciteit te realiseren, blijkt dat dat toch iets anders ligt en er ook veel andere belangen een rol spelen. Als CDA hebben wij diverse gesprekken gevoerd met bezorgde burgers en ondernemers. Deze zorgen hebben we vertaald in een aantal vragen die deze week opnieuw beantwoord worden door het college. In 1e instantie was de communicatie tijdens de verkenning niet optimaal maar dat gaat nu een stuk beter. Op dit moment vinden in de diverse plaatsen ook informatie sessies plaats waar de huidige stand van zaken besproken wordt. Kijk ook op www.energielandschaphorstaandemaas.nl want er staan nog een aantal informatieavonden gepland. Het is nu zaak dat alle informatie verzameld wordt en daaruit zal moeten blijken of er al dan niet een vervolg aan deze gebiedsverkenning gegeven kan worden. Het is dan ook goed om te horen dat er door omwonenden, grondeigenaren en gemeente een goed overleg opgang aan het komen is. Door nu alle voors en tegens boven tafel te krijgen wordt het ook duidelijk of deze plekken kans van slagen hebben. Erkenning van de zorgen en zoeken naar gezamenlijke oplossingen is wat ons te doen staat.

Frenk Peeters

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.