Afgelopen 11 mei hebben we als raad de concept-visie veehouderij behandeld. Aan de definitieve versie wordt nog gewerkt en deze gaan we 13 juli vaststellen. Wij hebben als CDA in deze hele discussie vooral gepleit voor het vaststellen van een visie en nu niet al meteen het hele uitvoerings- programma eraan vast te hangen. De ontwikkelingen in de veehouderij gaan op het moment erg hard. In de intensieve veehouderij komen nu een aantal regelingen, samen van de stoppers regeling tot de warme sanering veehouderij, waarbij aan die laatste regeling in verhouding veel bedrijven hebben meegedaan in onze gemeente vooral door het proactief meedenken vanuit de gemeente. Ook in de melkveehouderij staan we voor een grote uitdaging, veel bedrijven hebben geen opvolger en er zijn forse investeringen nodig in emissiebeperking.

Het is voor ons belangrijk om na te denken welke omvang een sector nodig heeft om ook aanverwante bedrijven in onze regio te behouden, die in de regio veel werkgelegenheid opleveren.  Of een bedrijf gangbaar, intensief, extensief of biologisch is vinden wij een ondernemerskeuze en heeft ook vooral met afzet te maken. Wel zal de footprint in de toekomst zo laag mogelijk en duurzaam moeten zijn. Bij toekomstige ontwikkelingen zal een goede omgevingsdialoog erg belangrijk zijn, maatschappelijk draagvlak is van wezenlijk belang en moet behouden blijven.

In de conceptvisie wil de gemeente ernaar streven dat alle veehouderijbedrijven voortaan op toekomstbestendige locaties komen te liggen. Dit betekent dat de bedrijven goed ingepast zijn in de omgeving en er mogelijkheden zijn voor bedrijfsontwikkeling. Dit vinden we belangrijk voor alle veehouderijbedrijven, zowel voor gangbare als biologische bedrijven. Het vaststellen van een geurverordening vinden wij belangrijk, wel moet hierbij ruimte zijn voor maatwerk.

Sjaak Jenniskens

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.