4 Juli jongstleden is een voorstel om een bezuiniging van 1 miljoen op het personeelsbudget te laten vervallen aangepast. Deze bezuiniging is onderdeel van de afspraak in 2013 om een kleine en flexibele organisatie te bouwen om zo een bezuiniging van 3,8 miljoen euro op het personeelsbudget te realiseren. De bezuiniging is ook gehaald. Echter als gevolg van nieuwe ontwikkelingen is de organisatie van mening dat er structureel meer geld nodig is voor het personeelsbudget. Allerlei initiatieven van onderop, regionale samenwerkingen en ook verdergaande digitalisering leiden tot een grotere vraag naar personeel. Als CDA erkennen we dat de druk op de organisatie is toegenomen. De werkdruk neemt toe en ook de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk. We vinden ook dat daarvoor iets moet gebeuren. Echter we vinden het te vroeg om hier al structureel geld voor beschikbaar te stellen. Vragen als: doen we de juiste dingen, zijn we efficiënt georganiseerd, hoe gaat het sociaal domein zich ontwikkelen zijn voor ons nog onvoldoende beantwoord. Reden voor het CDA om met een initiatief (mede ingediend door Essentie en PvdA) tot het wijzigen van het raadsvoorstel te komen. Hierin wordt oa. bepaald om de komende 3 jaar de loonsom te verruimen met 1 miljoen om daarna te evalueren en een nieuwe loonsom vast te stellen.

Voor de korte termijn bieden we dus ruimte om extra capaciteit in te zetten om de werkdruk te verlagen en over 3 jaar bekijken we wat voornoemde ontwikkelingen structureel betekenen voor de organisatie en bepalen daar dan het personeelsbudget op.

 

Marcel Beelen

Fractievoorzitter CDA Horst aan de Maas

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.