We geven met het genomen besluit over de RES een richting aan de energietransitie en zetten daarmee een stip op de horizon. De weg ernaartoe staat met dit besluit niet 100 % vast. Er zijn nog zaken onduidelijk. Wat doet de landelijke overheid? Komen er voldoende financiële middelen beschikbaar? Hoe lossen we de uitdagingen rond de elektrische infrastructuur op? De vele berichten die voor- en tegenstanders de wereld in slingeren maken de dialoog niet gemakkelijk. Het onderwerp lijkt soms wel gepolariseerd.

Belangrijk voor ons als CDA zijn de voorwaarden die we samen hebben opgesteld. Hanteer de juiste volgorde. Eerst besparen, alles wat je bespaart hoef je niet op te wekken. Geeft ruimte aan de kleinschalige initiatieven zoals zon op dak. Voor de grotere projecten zijn de opgenomen voorwaarden van groot belang. Dat zijn onder andere de minimaal 50 % lokale participatie bij projecten. De open omgevingsdialoog, revenuen terug laten vloeien naar de gemeenschap en structureel kijken naar de laatste stand van de techniek.

Iedere 2 jaar wordt de RES herzien. We nemen de kennis van de toekomst dus mee in dit voorstel. Dit onderwerp raakt vele aspecten van onze gemeenschap.  Het heeft, naar 2 kanten toe, impact op de natuur. Het heeft impact op de economie en op de directe leefomgeving. Goede communicatie,  zeggen wat je doet en doen wat je zegt, is van groot belang. De inbrengen van de jongeren uit onze achterban was erg waardevol voor ons besluit. We blijven dit onderwerp kritisch volgen.

Eric Brouwers en Frenk Peeters

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.