Als u dit stukje leest hebben de meeste van u de vakantie er weer op zitten, ik hoop dat eenieder genoten heeft. Iedereen die in Nederland gebleven is heeft weer kunnen genieten van een prachtige zomer, die de agrarische ondernemers echter ook veel extra werk heeft gekost om de landerijen van voldoende vocht te voorzien. Hiervoor mag de overheid best aandacht hebben, niet alleen voor het afvoeren van te veel water maar ook voor het vast houden en aanvoeren van water in droge perioden, oftewel zorgen voor een goede klimaatadaptatie.  

Als raad hebben we afgelopen dinsdag onze eerst raadsthemabijeenkomst gehad. Dit keer over de invoering van de omgevingswet, op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet van kracht. Hiermee worden 26 wetten gebundeld in één overkoepelende wet. Het belangrijkste doel is om de lokale overheid meer ruimte te bieden en het voor initiatiefnemers, zoals professionele ontwikkelaars en inwoners, eenvoudiger te maken om initiatieven te realiseren. Dit instrument zal van grote invloed zijn bij het uitvoeren van nieuwe plannen. Er moet hiervoor nog een omgevingsvisie en een omgevingsplan worden opgesteld, ook zal een initiatiefnemer zelf moeten zorgen voor de omgevingsdialoog. Kortom er moet nog veel gebeuren voordat het 1 januari 2021 is.

De komende tijd staan er tevens nog veel dossiers te wachten op goedkeuring, denk maar aan onze investeringsagenda. Wij gaan weer met veel energie aan de slag! Hebt u vragen over het een en ander spreek ons gerust aan we zitten er per slot van rekening door en voor u!

Met vriendelijke groet,

Sjaak Jenniskens

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.