In de maand dat we binnen onze gemeente de visie intensieve veehouderij vast stellen, wordt de sector landelijk door vele ongrijpbare en onuitvoerbare regels overstelpt. Of het nu gaat over het vangen van een kip, de duurzame bestemming van een leghaantje, de dierenwet of wat dan ook. Het gaat te ver om dit hier allemaal toe te lichten.

Maar mijn worsteling zit in het feit dat onze landbouw wereldwijd wordt geprezen om haar innovatiekracht op gebied van milieu, dierenwelzijn en duurzaamheid. En toch moeten onze agrariërs zich iedere dag verdedigen waarom ze doen wat ze doen. Ik snap het niet meer. Lukt het alleen maar door te roepen: minder, minder, minder?!!

En dan? Gaan we dan met een enorme blok boter op ons hoofd de producten bij onze super halen, waar alle wensen en eisen die vandaag door iedereen gesteld worden in één keer niet meer relevant zijn? Vaak ook nog producten uit stallen die in onze gemeente zijn afgebroken. Ik vind dat hypocriet. De veehouderij is in onze gemeente een belangrijke sector en maakt deel uit van landelijk gebied. In de nieuwe visie stellen we de vraag wat nodig is om een leefbaar buitengebied te houden, de veehouderij economisch gezond blijft en op een toekomstbestendige plek ligt.

Dat alles kan door op de eerste plaats de feiten te meten en te weten en anderzijds met elkaar een gezonde dialoog voeren met respect voor elkaars visie die niet gedreven wordt door welvaartsfratsen en onuitvoerbare idealen, maar met gezond verstand met ruimte en respect voor ieders mening.

Alex Janssen, raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.