U heeft afgelopen weken vast de berichtgeving gehoord/gezien over tekorten in  gemeenten t.a.v. de nieuwe zorgtaken die per 1-1-2015 op het bordje van de gemeenten liggen. In Horst aan de Maas ziet dit beeld er gelukkig anders uit. De werkwijze binnen de organisatie, alsook binnen de wijkteams lijkt zijn vruchten af te werpen. Enerzijds uit zich dit in tevredenheid van de inwoners over geleverde zorg, anderzijds wordt toegekomen met de middelen door het rijk beschikbaar gesteld voor de uit te voeren zorgtaken. In Horst aan de Maas dus geen tekorten op de zorg.

In Horst aan de Maas hebben we afgesproken eventuele overschotten t.a.v. de nieuwe zorgtaken voor 3 jaren vast te houden, dit met het oog op eventuele tegenvallers. Deze periode is voorbij en we ondersteunen als CDA het collegevoorstel om de middelen voor de zorg net als alle andere taken in de reguliere begroting te laten landen. Hiermee kunnen we als raad goed volgen wanneer en waarom fluctuaties plaatsvinden en kan hier tijdig op ingespeeld worden. Voor ons als CDA blijft voorop staan dat zorg te allen tijde geleverd wordt.

In december van dit jaar behandelen we de evaluatie van het sociaal domein, waarbij de toegang tot zorg een van de onderdelen zal zijn alsook monitoring, meedoen, eigenkracht en samenwerking. Graag horen wij van u of het beeld zoals geschetst ook door u ervaren wordt. Schroom vooral niet contact op te nemen.

 

Loes Wijnhoven

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.