06 februari 2022

Bezorgdheid CDA over wateroverlast buurt Heistraat

Raadsleden Wim Haan en Gaston Huth hebben naar aanleiding van zorgen uit de buurt vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de wateroverlast in de omgeving van de Heistraat.

Bij de bewoners zit de schrik er goed in na de regen van afgelopen zomer omdat de schade enorm was en helaas veelal nog niet afgewikkeld is. Zij maken zich natuurlijk zorgen over mogelijk nieuwe extreme regenbuien met alle gevolgen van dien, mede omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn van activiteiten waar de gemeente hieromtrent momenteel mee bezig is.

Raadslid Wim Haan: 'Flinke regenval is tegenwoordig niet uitzonderlijk en we zien dat de buffers in Landgraaf snel vol lopen. Tot de tijd dat mogelijke structurele maatregelen doorgevoerd zijn, moeten we voorkomen dat bij achtereenvolgende dagen van hevige regenval risicovolle waterbuffers in Landgraaf overstromen.'

Haan vroeg in zijn vragen ook aandacht voor andere plekken in Landgraaf waar de buffers snel vol raken.

De schriftelijke vragen die het CDA conform artikel 41 van het "Reglement van Orde" aan het college heeft gesteld, kunt u hier vinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.