11 februari 2021

Blog fractievoorzitter Stijn Kropman over de actuele politiek | jan/feb 21

Beste CDA vrienden en geïnteresseerden,

Het nieuwe politieke jaar is ook voor onze fractie begonnen en wel met de nodige vernieuwing. Sjaak Reumkens, Mark Meijer, Serge Ritzen en Patrick Cremers sluiten sinds kort wekelijks aan bij ons fractieoverleg en zorgen voor versterking van de raadsfractie bestaande uit Wim Haan, Gaston Huth en ondergetekende. We hopen dat 2021 een jaar wordt van progressie, zowel wat betreft de mondiale gezondheidssituatie met al haar gevolgen, maar ook zeker wat het raadswerk betreft. Met deze vernieuwde groep hopen we er wederom een politiek jaar van te maken waar we onze politieke doelen verwezenlijken en inwoners kunnen helpen met hun dagelijkse problematieken in contact met de overheid. Ik wil jullie allen er laten weten dat de fractie er dagelijks ook voor jullie is. Vinden jullie dat een onderwerp extra aandacht behoeft, bel mij dan gerust om een afspraak te maken, dan regelen we dat jullie van harte welkom zijn op ons fractieoverleg. 

Januari was reeds een drukke, maar politiek zeer vruchtbare maand waarin we belangrijke politieke doelen bereikt hebben: 

  • We besloten als raad dat het nieuwe doelgroepenbad In de Bende van start kan zodra de maatregelen het toelaten, met nieuwe inventaris, waardoor we zwemmen dichtbij, in onze eigen gemeente, mogelijk maken;
  • We besloten dat het coronafonds van €1 miljoen verlengd wordt. Door de goede meerjarige positie van onze zelfstandige gemeente is mogelijk geweest voor de raad en college om een budget van 1 miljoen uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor schade die de coronacrisis heeft aangericht in de Landgraafse samenleving. We hebben niet alleen aandacht voor de ondernemers, maar als CDA hebben we ook gehamerd op de sociale kant van de crisis. Er werden gratis mondkapjes uitgedeeld aan minima en de voedselbank is van extra financiële steun voorzien. Als CDA vroegen we in de raadsvergadering extra aandacht voor een ‘vergeten groep’: de zzp’ers, onze Landgraafse zelfstandigen die tussen wal en schip lijken te vallen. Tot slot is het voor ondernemers mogelijk om een tegemoetkoming van max. €10.000 te ontvangen indien het voortbestaan in gevaar is gekomen door de coronacrisis. Hierbij is het wel belangrijk dat het bedrijf alvorens de coronacrisis levensvatbaar was.

  • We besloten als raad dat de wijk Oud-Nieuwenhagen een flinke boost gaat krijgen, het wordt een wijk om prettiger in te leven en er is een goede aanpak om sociale achterstanden terug te dringen.

  • Onze schriftelijke vragen aan het College werden gehonoreerd: het College is voornemens om de precariobelasting voor 2021 af te schaffen. Het CDA Landgraaf voelt mee met alle Landgraafse ondernemers in deze tijden van crisis en wij zijn van mening dat we ook als gemeente ter aanvulling op landelijke maatregelen alles in het werk moeten stellen om deze ondernemers voor onze gemeente te behouden. Met name voor horeca is de precariobelasting een veelvoorkomende kostenpost. Algehele kwijtschelding zou voor hen zeer welkom zijn. Het onrechtvaardig dat horecaondernemers geld moeten betalen aan de gemeente voor terrassen die zij niet mogen openen. Ook voor niet-horecaondernemers, bijvoorbeeld de kledingwinkel of de bloemist die een aantal rekken langs de gevel uitzet, is dit een kostenpost. Een kostenpost van enkele honderden euro’s kan in deze tijden het verschil maken tussen wel en niet rondkomen.

  • Sjaak Reumkens stelde vragen over de verduurzamingsambities in onze gemeente. Wat is er van terecht gekomen? Wat zijn de plannen? Wordt er voldoende rekening gehouden met neveneffecten?

  • We vinden het jammer dat er in Landgraaf nog steeds geen jongerenlintjes worden uitgereikt, ondanks onze motie van 2 jaar geleden. CDA ziet vrijwilligers, jong en oud, als de motor van onze samenleving. Met jongerenlintjes worden jongeren die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij beloond. Vrijwilligers zijn een voorbeeld voor anderen en houden de Landgraafse samenleving draaiende. Denk aan jongeren die vrijwilligerswerk doen bij hun voetbalclub, koffie schenken in het bejaardenhuis of mantelzorger zijn voor hun opa en oma. Goed idee? Wie verdient er volgens u een jongerenlintje?

Kortom: we hebben de eerste maand van dit jaar zeker niet stil gezeten. Ik hoop dit jaar allen jullie weer fysiek te mogen ontmoeten en te sparren over wat er in Landgraaf goed gaat en beter kan. Maar ook om weer even bij te praten onder het genot van een hapje en drankje. 

Namens de gehele CDA Landgraaf fractie,

Stijn Kropman

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.