10 maart 2022

Bouw mee! Even voorstellen... Patrick Cremers

Na al 13 jaren betrokken te zijn bij de politiek in Landgraaf en de regio, kan ik nog steeds concluderen dat Landgraaf een fijne gemeente is waar je trots op mag zijn om er te wonen. Natuurlijk zijn er wel verbeterpunten waar aan gewerkt kan en mag worden. Dat kan onze gemeente op vele vlakken enkel samen met haar inwoners. Mede daarom heeft het CDA-Landgraaf de slogan “Bouw mee!” deze gemeenteraadsverkiezingen.

Voor een aantal verbeterpunten zet ik me al jaren in en wil ik dat ook de komende 4 jaren graag voor de inwoners van Landgraaf blijven doen:

  • Goede en voldoende voorzieningen en gemeentelijke accommodaties
  • Een optimaal aanzicht en onderhoud van de openbare ruimte in woonwijken
  • Investeren in duurzame ontwikkelingen die draagvlak hebben en zinvol zijn
  • Een verbetering van de woningvoorraad in Landgraaf, zowel in kwaliteit als in hoeveelheid, passend bij de behoefte en vraag van inwoners
  • Landgraaf als toeristisch onderdeel vàn en optimaal samenwerkend mèt de Parkstad regio
  • Het aantrekkelijk maken van Landgraaf voor jongeren en jonge gezinnen, d.m.v. werkgelegenheid, voorzieningen, woningen en recreatie.
  • Een transparant, betrouwbaar, bereikbaar en dienstbaar bestuur van de gemeente

Hoe ik dat (verder) wil bereiken, samen met een geweldig team van betrokken en actieve mensen van CDA-Landgraaf, kun je lezen in ons verkiezingsprogramma.

Alleen met jouw voorkeursstem op 14, 15 en 16 maart kan ik hier verder aan werken. Laat je stem niet verloren gaan, ga stemmen! Mocht je nog twijfelen waar je op wilt stemmen, lees ons verkiezingskrantje. Ik hoop dat ik je hiermee kan overtuigen dat het CDA-Landgraaf een 100% lokale partij is, dat gebruik kan maken van een netwerk in zowel de Provincie Limburg als in Den Haag.

Bouw mee! En stem op lijst 3, nummer 8.

Met vriendelijke groet,

Patrick Cremers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.