05 maart 2022

Bouw mee! Even voostellen... Jacqueline Dings

Samen tegen vereenzaming en voor meer verbinding in de samenleving

"Als kandidaat raadslid wil ik samen met u, jong en oud, de mens op nummer 1 zetten.

Samen tegen de vereenzaming en voor meer verbinding in de samenleving. Altijd iemand in de buurt! "Beteken iets voor iemand die je niet kent, maak contact en help een maatje!"

Het belang van investeren in de relatie onderwijs en jeugdzorg wil ik op de agenda zetten. Stop met de eindeloze discussie over bezuinigingen en investeer in de preventie aan de voorkant, dat is straks de vruchten plukken. Begin op de het schoolplein. Jeugdzorg moet maatwerk blijven. Kind per kind en gemeente per gemeente. Daar waar nodig moet opschaling te allen tijden mogelijk zijn.

Samen met u wil ik mij hiervoor de komende 4 jaren met alle energie gaan inzetten. Daar heb ik uw stem op 14, 15 of 16 maart wel voor nodig. Mag ik op u rekenen?

Met hartelijke groet,

Jacqueline Dings

CDA lijst 3, nr. 9

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.