01 maart 2022

Bouwsteen #6: Wij waken over jouw beurs!

Alles wordt duurder, daar doen wij geen schepje bovenop!

  • De gemeentelijke belastingen (o.a. OZB en afval) moeten niet onnodig stijgen en we onderzoeken mogelijkheden om deze zelfs te verlagen.
  • We schaffen de hondenbelasting af, we blijven wel controleren op het opruimen van hondenpoep.
  • We schaffen de precariobelasting af omdat we trots zijn op onze ondernemers!

Bouw mee!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.