04 maart 2022

Oekraïne

Op 23 februari is Rusland Oekraïne binnen gevallen. Het was voor ons, Nederlanders, onvoorstelbaar dat dit in het huidige Europa nog mogelijk zou zijn. Oekraïne, een soeverein land wat sinds de jaren ’90 hard op weg is om een moderne samenleving te worden. Een land wat op gebied van democratie zeker nog niet op het niveau is waar wij zijn, maar toch een rechtstaat genoemd mag worden op zowel het gebied van rechtspraak als ook op het gebeid van gekozen bestuur. Het verwijt van de Russische regering dat Oekraïne een nazistaat zou zijn, raakt dan kant noch wal. Met een grote overmacht aan militair geweld is Rusland Oekraïne binnen gevallen. De Oekraïners hebben laten zien dat ze een dapper volk zijn. Zij geven hun land niet zonder slag of stoot op. Het feit dat Oekraïne nog steeds niet gevallen is, getuigt hier van.

Niet voor niets heeft de gemeente Landgraaf de brug over de Hofstraat in de Oekraïense kleuren geel en blauw laten aanstralen. Het belang van een sterke Europese Unie en een sterke NAVO zijn hiermee aangetoond. Pogingen vanuit Rusland de laatste jaren om deze instituten uiteen te drijven zijn overduidelijk mislukt.
Het CDA Landgraaf is in gedachten bij Oekraïne en haar inwoners. De gehele crisis in Oekraïne heeft een enorme vluchtelingenstroom op gang gebracht. Deze vluchtelingen worden nu in eerste instantie opgevangen in de landen rondom Oekraïne, zoals Polen, Slowakije, Hongarije en Moldavië.
Sinds vele jaren onderhoud Landgraaf een stedenband met Andrychów in Polen. Andrychów vangt momenteel veel vluchtelingen op. Wij willen dan ook zeker het stadsbestuur en de burgers van Andrychów een hart onder de riem steken.

Als steunbetuiging is de brug op de Hofstraat aangelicht in de kleuren van Oekraïne; blauw en geel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.