08 mei 2021

Twijfels CDA Landgraaf bij slopen bushaltes Brunssummerweg

Fractievoorzitter Stijn Kropman heeft vragen gesteld omdat hij het opmerkelijk vindt dat twee bushaltes op de Brunsummerweg geschrapt worden, om de volgende redenen:

 in een wijk waar veel senioren wonen, zorg je er zo voor dat door lange loopafstanden naar bushaltes de bereikbaarheid van cruciale voorzieningen voor ouderen in gevaar brengt

 we vragen ons af of de bewoners wel voldoende inspraak hebben gehad in de plannen

 als je als gemeente het gebruik van OV wilt stimuleren om CO2 uitstoot terug te brengen draagt het schrappen van bushaltes hier zeker niet aan bij

We hopen dat het besluit wordt heroverwogen door het College.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.