07 juli 2022

Wijkbijeenkomst duurzame energie

Raadsleden Karin Jurgen en Rob Sevens hebben op 29 juni een wijkbijeenkomst over duurzame energie in Wijkcentrum An de Koel over bijgewoond. Er waren op drie avonden op verschillende locaties in de gemeente dergelijke infoavonden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.