20 april 2018

Brede coalitie van Lokaal Belang, CDA en VVD in Maasgouw

Goed nieuws, de beoogde coalitie in Maasgouw is bekend: Lokaal Belang - CDA - VVD

Een maand na de verkiezingen heeft informateur Johan Lalieu (lijsttrekker Lokaal Belang) de informatiefase in de gemeente Maasgouw afgerond.

Het startpunt voor de formatiefase zal een brede coalitie van Lokaal Belang, CDA en VVD zijn. Gezamenlijk hebben deze partijen 14 van de 19 zetels in de gemeenteraad van Maasgouw.

Conclusie informatiefase
Informateur Johan Lalieu: “We hebben met vertegenwoordigers van alle raadsfracties gesproken over de duiding van de verkiezingsuitslag en de standpunten over coalitievorming. Daarbij is geconstateerd dat de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen in Maasgouw het vertrouwen heeft uitgesproken in de zittende coalitie van CDA en Lokaal Belang. Beide partijen hebben circa 60 % van de stemmen en 12 zetels in de gemeenteraad behouden.

Vanuit de raadsfracties worden echter ook redenen gezien om de coalitie te verbreden met het oog op de opgaven die de gemeente in de komende jaren moet aanpakken. Voor die verbreding zien de huidige coalitiepartijen de VVD als meest voor de hand liggende partner. De speerpunten in het verkiezingsprogramma van de VVD sluiten goed aan bij de speerpunten van Lokaal Belang en CDA. Bovendien heeft de VVD in de afgelopen periode op een constructieve wijze gedoogsteun verleend aan de coalitie.”

Het concluderend voorstel van de informateur is dat de 3 partijen die bij de raadsverkiezingen de meeste stemmen hebben behaald (zijnde Lokaal Belang, CDA en VVD) samen de nieuwe coalitie en het college gaan vormen. Door de fractieleden van Lokaal Belang, CDA en VVD is ingestemd met het voorstel van de informateur dat als vertrekpunt voor de formatiefase wordt gehanteerd.

Start formatiefase
In de formatiefase gaan de vertegenwoordigers van Lokaal Belang, CDA en VVD samen werken aan het opstellen van het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022. Op basis daarvan worden ook afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling in het college van B&W.

De verwachting bestaat dat medio mei 2018 de formatiefase kan worden afgerond met de oplevering van een concept-coalitieakkoord. Ook de niet-coalitiepartijen worden in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Voorlopige planning is dat in de laatste week van mei 2018 de raadsvergadering kan plaatsvinden waarin de wethouders worden benoemd en het coalitieakkoord wordt vastgesteld.

Vernieuwing als één van de hoofdthema's
In de informatiefase is met de vertegenwoordigers van alle raadsfracties afgesproken dat democratische en bestuurlijke vernieuwing in de nieuwe bestuursperiode een van de hoofdthema's wordt. Naast het coalitieakkoord wordt ook een "vernieuwingsakkoord" ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Daarin wordt vastgelegd dat de gemeente gaat werken aan het opstellen en uitvoeren van een Actieplan Versterking Lokale Democratie en dat een aantal vernieuwingen wordt doorgevoerd in de werkwijze van raad, college en ambtelijke organisatie. De wisselwerking tussen burgers, bestuur en organisatie staat centraal bij de beoogde democratische en bestuurlijke vernieuwing.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.