16 oktober 2018

CDA Maasgouw vraagt aandacht voor informatieachterstand hoogwaterbeschermingsmaatregelen

Vandaag, dinsdag 16 oktober, hebben wij met onderstaande mail aan de griffie aandacht willen vragen voor de informatieachterstand welke de gemeenteraad lijkt te hebben ten aanzien van de hoogwaterbeschermingsmaatregelen in onze gemeente.

Mail aan griffie

In de vergadering van het presidium van 25 september is t.a.v. de hoogwaterbescherming Thorn/ Wessem opgemerkt dat er sprake is van een informatieachterstand. Zie daarvoor de volgende tekst uit het verslag:

Gevraagd wordt naar de mogelijkheid om de raad schriftelijk te informeren (RIB). Dit zou dan op korte termijn plaats dienen te vinden. Opgemerkt wordt dat de raad behoefte heeft aan informatie. Er lijkt sprake van een informatieachterstand.

Tot dusverre hebben wij op het besprokene van 25 september in het presidium nog geen reactie mogen ontvangen, terwijl er toch al weer 3 weken zijn verstreken. 

Onze verbazing was groot toen onze fractievoorzitter, Erwin Dehing, vandaag via zijn privé-mailadres als abonnee op de nieuwsbrief van het waterschap de volgende ‘Nieuwsbrief Dijkversterkingen oktober 2018’ ontving waarin melding werd gemaakt van de volgende inloopbijeenkomst ‘Thorn-Wessem, donderdag 22 november (van 16.00 uur tot 20.00 uur). Dit terwijl wij via de gemeentelijke kanalen nog geen uitnodiging hebben mogen ontvangen. Ook hier lijkt er opnieuw sprake van een ‘achterstand’ door de gemeente Maasgouw.

Graag worden wij spoedig geïnformeerd welke acties/ maatregelen van gemeentewege op korte termijn worden ondernomen om de informatieachterstand t.a.v. dit voor Maasgouw majeure project recht te trekken en ons als raad dus tijdig en adequaat van alle informatie te voorzien?

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp op de site van het Waterschap Limburg: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/overzicht/dijkversterking-4/

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.