02 februari 2018

Geldautomaten

Naar aanleiding van een krantenartikel in Dagblad de Limburger van 1 februari, heeft het CDA Maasgouw besloten de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W te stellen.

Vorig jaar juli heeft de Rabobank haar geldautomaat in Maasbracht gesloten. Dit zou een tijdelijke sluiting zijn, terwijl men mogelijke alternatieven zou onderzoeken. Dat stemde ons positief, want als CDA vinden wij dat geldautomaten onderdeel zijn van een vitale kern. Helaas kunnen we als gemeente niet beslissen over de locatie en het open blijven van geldautomaten. Toch vinden wij dat we als gemeente de banken en instellingen moeten blijven herinneren aan het belang van geldautomaten. Op 1 februari 2018 verscheen een artikel in Dagblad De Limburger getiteld ‘Pinautomaat steeds vaker in kiosk’. Dit was voor ons de directe aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Heeft u concrete berichten ontvangen dat er andere geldautomaten in onze gemeente gesloten gaan worden? Zo ja, welke?

2. Is er na de sluiting van de geldautomaat van de Rabobank in Maasbracht nog contact geweest tussen de gemeente en de Rabobank over mogelijke alternatieven? Zo ja, zitten hier kansrijke alternatieven bij, en welke zijn dat dan?

3. Hoe kijkt u aan tot het plaatsen van een pinkiosk in Maasbracht als alternatief voor de gesloten geldautomaat van de Rabobank?

4. Indien op vraag 1 bevestigend is beantwoord, ziet u dan op, of in de buurt van deze locaties ook mogelijkheden tot het plaatsen van een pinkiosk?

 

Lees HIER de schriftelijke vragen zoals ze op 1 februari 2018 ingediend zijn bij het College van B&W.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.