11 september 2019

Raadsvragen verspreiding VIAlimburg Maasgouw

De CDA-fractie heeft kennisgenomen van het besluit van Mediahuis Limburg om te stoppen met het verspreiden van de weekkrant VIA Limburg.

Aangezien ook in de gemeente Maasgouw deze weekkrant wordt verspreid alsook in deze weekkrant de publicaties van gemeentewege plaatsvinden heeft de CDA-fractie de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

1) Stopt de verspreiding van de weekkrant ook definitief in Maasgouw of is Maasgouw onderdeel van de 8 edities die overeind blijven?

2) Per wanneer stopt de verspreiding dan en hoe wordt ervoor gezorgd dat de gemeentelijke publicaties wel bij de inwoners terecht (blijven) komen? Hierbij ook te denken aan de informatieverstrekking aan onze oudere inwoners.

3) Welke extra kosten brengt vorenstaande evt. met zich mee?

4) Is de gemeente aan de voorzijde op de hoogte gebracht van het besluit van Mediahuis Limburg?

5) Wat is de mening van het college m.b.t. het genomen besluit door het Mediahuis Limburg?

6) Gaat het college nog stappen ondernemen m.b.t. het ondernomen besluit? Zo ja, welke?  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.