03 november 2016

Zienswijze Maasgouw tegen ontwerpvergunning De Heus

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpvergunning voor De Heus Diervoeders te Maasbracht die de provincie Limburg ter inzage heeft gelegd.

De geuroverlast in Maasbracht en omgeving gaf aanleiding om de ontwerpvergunning te toetsen. Uit die analyse is gebleken dat de aanvraag en de ontwerpvergunning uitgangspunten hanteren die volgens het college niet correct zijn. Daarmee is tevens een mogelijke verklaring voor de geuroverlast benoemd.

In de zienswijze wordt aangegeven dat de gemeente van mening is dat er een strengere geurnormering van toepassing moet zijn. Daarmee worden de belangen van de burgers en bedrijven in Maasgouw beter behartigd dan in de huidige situatie.

Conform de toezegging op de rondvraag van het CDA tijdens de raadsvergadering van 13 oktober j.l. is de tekst van de zienswijze, alsook een samenvatting welke de belangrijkste punten uit de zienswijze omvat, vandaag beschikbaar gesteld via de website van de gemeente Maasgouw. Tevens treft u de ingediende zienswijze en de samenvatting als bijlagen onderaan dit artikel aan.

Mocht u zelf ook een zienswijze willen inbrengen kunt u desgewenst de zienswijze van de gemeente als basis gebruiken. Let er wel op dat uw zienswijze vóór 8 november 2016 ingediend moet zijn.

Voor meer informatie omtrent de ontwerpvergunning, het indienen van zienswijzen en de door de gemeente ingediende zienswijze kunt u terecht op de website van de gemeente waar een aparte pagina gewijd is aan het dossier De Heus.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.