Karin Evers

Commissielid

Ruim 60 jaar geleden geboren in Beegden en na omzwervingen sinds een aantal jaren weer terug in Beegden. Samenwonend met Paul, ook afkomstig uit Beegden. Ik werk bij de gemeente Cranendonck als juriste op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en als beleidsmedewerkster cultureel erfgoed. Mijn brede interesses worden gevoed door mijn grootste hobby lezen. Naast mijn andere hobby’s zingen bij twee koren, genealogie en creatief bezig zijn.

Een warm gevoel krijg ik van het deelnemen aan het verenigingsleven. Waar mogelijk draag ik hieraan mijn steentje bij door hand- en spantdiensten of bestuurslid. Thans ben ik penningmeester van het Verenigings Overleg Beegden-Heel. Een heel mooi initiatief dat door samenwerking van de deelnemende verenigingen en de gemeente Maasgouw is gerealiseerd. Een sprekend voorbeeld van een sterke samenleving die gebruik maakt van de aan haar geboden ruimte.

Het CDA Maasgouw hecht veel waarde aan het cultureel erfgoed, een bloeiend verenigingsleven en een fijn leef- en woonklimaat. Deze speerpunten spreken mij erg aan. Niet voor niets is het motto van CDA Maasgouw “Goed voor elkaar”. Samen kunnen wij iets moois bereiken en behouden.

Het zal niemand verbazen dat ik mij met name wil inzetten voor het behoud van ons cultureel erfgoed en een bloeiend verenigingsleven. Dit alles binnen een goed woon- en leefklimaat. Mijn ervaring en deskundigheid door mijn 25 jaar werken bij een gemeente wil ik hiervoor gebruiken.

Karin Evers
Eindstraat 35
6099 BE Beegden
06 - 51684469
karinevers@hetnet.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.