Verkiezingsprogramma CDA Maasgouw 2018 - 2022

Bekijk hier het verkiezingsprogramma 'Goed voor elkaar' van het CDA Maasgouw voor de periode 2018 – 2022.

Als titel hebben we gekozen voor “Goed voor elkaar.” De uitleg van de titel is tweeledig:

  • Ten eerste willen wij als CDA inhoud geven aan het principe 'goed zijn voor elkaar'. Dit willen wij samen met onze inwoners. Het is belangrijk om samen initiatieven te ontplooien. Immers, samen kunnen we meer. 

  • Ten tweede is “Goed voor elkaar” ook een terugblik op de laatste 10 jaren. Als Maasgouw hebben we het goed voor elkaar. Als coalitiepartij hebben we jaren lang gewerkt aan een solide basis voor onze inwoners. We hebben geen onnodige investeringen gedaan en gezorgd dat onze financiën op orde zijn. En dit is gerealiseerd met een zeer lage lastendruk.

Als CDA vinden wij het belangrijk dat onze inwoners gehoord worden. Daarom hebben we halverwege vorig jaar al een oproep geplaatst in de media en onze inwoners gevraagd voor input voor het verkiezingsprogramma. De verenigingen hebben wij apart benaderd via een mailing. Hierop is veelvuldig gereageerd. Als CDA zijn wij erg blij met deze input en hechten we hier veel waarde aan. Wij zijn en blijven een lokaal breed gewortelde volkspartij met bestuurlijke contacten op provinciaal, landelijk en Europees niveau die in vele geledingen van de gemeente Maasgouw is vertegenwoordigd.

Mocht u naar aanleiding van het verkiezingsprogramma nog vragen of suggesties hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze kandidaten, of stuur een mail naar info@maasgouw.cda.nl.

Geen tijd om ons volledige programma te lezen? Bekijk HIER onze folder met een samenvatting van het programma.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.