18 november 2019

Mantelzorgcompliment

Op 4 november heeft het CDA tijdens de begrotingsvergadering een motie voor het instellen van een Jongerenadviesraad en een amendement voor het terug brengen van het Mantelzorgcompliment naar €150,-- ingediend.  De Jongerenadviesraad dient de paraplu te worden om jongeren meer bij de politiek te betrekken. Vanuit deze adviesraad kunnen jongeren zelf thema’s aandragen die zij belangrijk vinden. De uitwerking van thema’s kan in wisselende samenstelling van jongeren gaan plaatsvinden. Zodoende kunnen jongeren aansluiten bij onderwerpen die hun persoonlijke aandacht hebben. De uitwerking van het instellen van deze Jongeren Adviesraad is in handen van wethouder Marly Heusschen.

Helaas was er een voorstel van het College om het Mantelzorgcompliment terug te brengen van €150,-- naar € 50,--   Dit vonden wij en met ons de gehele gemeenteraad een slecht voorstel. Wij koesteren onze vrijwilligers en een mooie blijk van waardering is dan ook op zijn plaats.

Tijdens de tweede avond van de algemene beschouwingen op 7 november zijn zowel de motie voor het instellen van een Jongerenadviesraad alsmede het amendement voor het Mantelzorgcompliment unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.