Giel Dolmans

Penningmeester

Politiek is van ons allemaal. Het democratischproces is een groot goed en dat behoren wij te koesteren. Roepen dat zaken niet goed zijn, en aan de kant blijven staan, levert geen bijdrage aan een beter functioneren van de politiek. Dus zelf meedoen en meedenken.

Beheer en bestuur over de onderneming “Gemeente” met als bijzondere aandacht voor fiscale en het financiëlebeheer. De inwoners van Meerssen hebben recht op een goed beheer over hun belastinggelden waarbij controle op dat beheer zeer noodzakelijk is. Dus eendeskundige Gemeenteraad is een must.

Leefbaarheid binnen alle kernen mag wat kosten. Het strevenmoet er op zijn gericht dat de inwoners van Meerssen, binnen de mogelijkheden van een kleine gemeenschap, voor alle basis behoeften terecht kunnen in hun omgeving. Sport en recreatie is daarbij ook van groot belang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.