Wiel Hallmans

Het midden- en klein bedrijf in het centrum van Meerssen heeft ondersteuning nodig van de gemeente wil het zich kunnen handhaven en verbeteren op wat langere termijn.

Vooraleerst is het nodig de toenemende verkeersdrukte af te remmen. Te beginnen met uitbreiding van de 30 km snelheid in Meerssen.. Dat verbetert de doorstroom , de veiligheid voor voetgangers,de luchtkwaliteit en de  animo om er boodschappen te doen.  De markt zou geen parkeerplaats voor autos moeten zijn. Er is immers plaats genoeg in de parkeerkelder en het Bergske. Het beste zou zijn om desnoods het betalen om te parkeren op het Bergske te stoppen. De markt en omgeving wordt dan ook voor toeristen en ouderen  een mensvriendelijker plek.

De achillishiel van het centrum is het familiebedrijf. De economie van Meerssen drijft er voor een groot deel op. Nu en in het verleden. Je moet constateren dat veel ,,nieuwe particuliere winkels” het vaak nier redden. Het komen en verdwijnen van particuliere winkel buiten de familiebedrijven was aanzienlijk.

Voor een deel is dit waarschijnlijk deels vanwege de te hoge huren.  De hoge huren zijn een gevolg van de WOZ waarde van de panden. 

Er zal naar deze zaken serieus gekeken moeten worden, vooral nu de veroudering van de samenleving in dit deel van Limburg zal blijven toenemen. Wat op zich helemaal niet erg is. Integendeel!

Het Roer Moet Om in verkeer en vervoer.

Wiel Hallmans- Lange Raarberg 6

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.